Dräneringens uppgift är att skydda husgrunden från stigande grundvatten samt regn och smältsnö.
En bristfällig eller läckande dränering kan leda till stora problem för din fastighet. Efter 25-30 år är det vanligtvis dags att se över dräneringen.

Dränering är en investering

Vi utför dräneringar på såväl hyreshus som privata villor. En dränering är kanske inte den roligaste renoveringen man gör på ett hus. Men det är en värdefull investering som både ökar värdet och livslängden på din fastighet. Och framför allt så får du en bra och frisk inomhusmiljö!!

 

Misstänker du fukt eller känner lukt av mögel?
Kontakta oss så hjälper vi er bedöma vilka åtgärder som krävs.

Tommy Engbåge
Delägare / Projektledare Borås