Generalentreprenad är för dig som vet vad du vill ha. Har du lösningar och konstruktioner klara, är detta en optimal entreprenadform för att uppnå det resultat och utseende du önskar.

Entreprenadformen för dig som vet vad du vill ha

Genom att lägga all projektering innan ett förfrågningsunderlag, kan ni som fastighetsägare säkerställa att de firmor ni tillfrågar jämförs på rätt sätt.

Vi utför generalentreprenader till fast pris och i partnering.

Välkommen in med er förfrågan!