När det gäller utemiljöer kan vi erbjuda dränering, anläggning av trädgårdsgångar, schaktning av markyta, planteringar m.m.

Aldrig förr har det varit så inne att vara ute!

Utnyttja din utemiljö hemma. Skapa vackra rum i trädgården för olika aktiviteter. Fixa en yta med odlingslådor, bygg ett utekök, gör en grillplats, anlägg en träningsyta med naturredskap eller varför inte en minitennis plan med konstgräs. Sammanbind med sten- och grusgångar. Skilj av med häckar och planteringar.

 

Som du hör har vi massa idéer för din utemiljö.