Vår koncern består av vårt moderbolag samt tre syskonföretag där vi driver våra verksamheter:
Bolagen inom koncernen är egna bolag oberoende av varandra. Det som är gemensamt är moderbolaget och den struktur vi bedriver våra verksamheter efter.

Koncernbolagen

En totalentreprenör inom bygg och markanläggning. Vi levererar en hel byggprocess, inte bara ett slutresultat.

Jobbar med byggnadsplåtslageri. Huserar under samma tak som SA Konstruktion & Bygg AB.

Jobbar med projektkalkyler och diverse projektstöd för byggherrar, kommuner, och exploateringsföretag.