Byggföretag med stor erfarenhet och kunskap

SA Bygg startades 2003 och drevs som enskild firma fram tom 2008 då vi ombildades till aktiebolag. Verksamheten har sitt fäste i Borås och Göteborg, men vi åtar oss arbeten över i stort sett hela landet. Vi är idag 80 anställda i företaget.

Vårt huvudkontor med tillhörande lager hittar du på Åkermans Väg 3 i Borås.

Vårt kontor i Göteborg är på Viktor Rydbergsgatan 14.

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster och våra huvudsakliga verksamheter är:

  • Lägenhetsrenoveringar – så kallade standardhöjningar av lägenheter åt stora fastighetsbolag (se mer under fliken ”Standardhöjningar” i menyfältet.
  • Byggservice – diverse små servicejobb
  • Ombyggnation – vi bygger om alla typer av fastigheter, butiker, kontorslandskap m.m.
  • Enklare markentreprenader – vi utför mindre markentreprenader såsom parkeringsplatser, murar, stensättningar och övriga utemiljöer som kan förgylla din fastighet.

Våra kunder är idag till största delen stora fastighetsbolag med stora lägenhetsbestånd som äger både kommersiella fastigheter och lägenhetshus.


Standardhöjning av era lägenheter?

Är du fastighetsägare och funderar på att börja standardhöja dina lägenheter ?

Då har vi lösningen för dig och ditt företag. Vi kan idag presentera två olika typer av standardhöjning av ert lägenhetsbestånd till ett av marknadens bästa priser.

Klicka för mer info här »


Miljöarbete

Vi har ett aktivt miljöarbete sedan 2013 då vi miljödiplomerades första gången och arbetar ständigt för att förbättra oss. Vi har en skriftlig miljöpolicy, resepolicy, kemikalierutin och inköpsrutin.

Miljöpolicy


Integritetspolicy SA Konstruktion & Bygg AB med organisationsnummer 556767-1796  

Så skyddar vi dina uppgifter

SA Konstruktion & Bygg AB värnar om din integritet och skyddar alltid dina personuppgifter med de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs och säkerställer att behandlingen sker enligt gällande lag.

Exempel på personuppgifter vi hanterar

Det kan vara namn, adress, fastighetsbeteckning, personnummer, telefonnummer, e-postadress m.m. som krävs för att vi ska kunna utföra vårt arbete enligt avtal med er.

Så här använder vi dina uppgifter

SA konstruktion & Bygg AB har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för att fullgöra vårt åtagande gentemot er. Vi kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av lag eller förordning (tex bokföringslagen).

Dessa har tillgång till dina uppgifter

Dina personuppgifter används av SA Konstruktion & Bygg AB. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Uppgifter vidarebefordras enbart till underentreprenörer eller samarbetspartners om detta krävs för att vi ska kunna fullfölja vårt avtal gentemot er.

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgifter om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Om dina uppgifter hos oss är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera dina uppgifter direkt då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring (bokföringslagen) som kräver att all information sparas i 8 år.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta vår GDPR ansvarig Ninna Almgren via e-post: ninna@sabygg.nu

SA Konstruktion & Bygg AB

Åkermans Väg 3
504 31 Borås


VD / byggledning / kalkyl

Stefan Almgren
Tel: 0736-375111
Skicka e-post


Delägare / projektledare Borås

Tommy Engbåge
Tel: 0725-615111
Skicka e-post


Delägare / projektledare Borås & Göteborg

Mikael Larsson
Tel: 0709-808484
Skicka e-post