Har du en öppning eller en håltagning som skall göras i en betongvägg? Vet du inte om den kommer att hålla om du sågar i den?

Vi har koll på läget!

Ta en kontakt med oss så kommer vi och ger en offert med tillhörande håltagning och konstruktionsförslag.