SA Bygg är nu miljödiplomerade!

Nu har vi fått vårt miljödiplom!
Detta innebär b.l.a. att vi har infört ett miljöledningssystem som har granskat företagets rutiner och på så vis försöka minska vår negativa miljöpåverkan.
All personal har genomgått den grundläggande miljöutbildningen.

miljodiplom