Sedan december 2008 får du halva arbetskostnaden reducerad på din skatt om du anlitar en hantverkare med F-skattsedel.

Skattereduktionen gäller för renovering, underhåll samt om- och tillbyggnad av bostadsrätter och småhus, upp till 50 000kr/person. Med två ägare till bostaden kan man totalt dra av 100 000kr.