Ombyggnation Resecentrum Skövde

Vi har tagit hem en ombyggnation av Resecentrum i Skövde!
Det blir nya lokaler för Memira ögonkirurgi.

Ombyggnation av Kattfoten 2 och 3

Vi skall påbörja ombyggnation av Kattfoten 2 och 3.
Arbetet innefattar fasad och balkongåtgärder.

Willhemlyftet Stockholm!

Vi skall nu göra 7 st. lägenheter åt Willhem i Stockholm, det s.k. Willhem lyftet.

Willhemlyftet Karlstad!

Vi skall nu göra en lägenhet åt Willhem i Karlstad, det s.k. Willhemlyftet.