Fasadentreprenad på Platågatan

Vi har tagit hem en fasadentreprenad på Platågatan!

Byggstart 14 april.

Byte av säkerhetsdörrar på Kustväderstorget

Vi skall påbörja en entreprenad åt BRF på Kustväderstorget.

Arbetet innefattar byte av säkerhetsdörrar med byggstart i början av mars.

Ombyggnation Willys i Skövde

Vi har tagit hem en ombyggnation i Skövde som innefattar nya personalutrymmen i Willys butik!
Byggstart 11 mars.

Avtal gällande Wilhemlyftet!

Vi har nu skrivit avtal med Wilhem gällande uppgradering av lägenheter, det så kallade Wilhemlyftet!
Vi ser fram emot ett mycket gott samarbete!

Vi bygger ut våra lokaler på Åkermans Väg!

Vi har nu påbörjat utbyggnationen av våra firmalokaler på Åkermans Väg 3!
Vi bygger 240 kvadrat kallager. Detta för att kunna handhålla eget samt kunders material.

Vår ritningstjänst är nu i full gång!

Vi har kommit igång ordentligt med vår ritningstjänst.
Gustav har fått in ett flertal projekt och ser även fram emot nya utmaningar.
Kontakta Gustav för just det som du behöver hjälp med! Tel: 0768-113248 eller gustav@sabygg.nu

Du hittar mer info om Gustavs tjänster under fliken ”Ritningar och Bygglovshjälp”.