Miljöutbildning på firman!

miljoutbildning

Idag har vi haft den grundläggande miljöutbildningen i samband med vårt arbete av miljödiplomeringen!