Flytt till nya Lokaler!

Vi har under vår och sommar skaffat oss nya lokaler på Åkermans väg 3 i Borås.
Detta ligger vid uppe på gamla Regementsområdet. Gamla såväl som nya kunder är välkomna in till oss och se hur vi har fått det.

Tillsammans med de nya lokalerna har vi även ökat vår personalstyrka med ett flertal mycket kompetenta hantverkare som med sin mångåriga erfarenhet skall bidra
till att kompetensen inom Företaget ytterligare stärks.