Byggstart av ombyggnation Lindex

På uppdrag av Klövern Charbel Ab har Sa Konstruktion och Bygg Ab fått uppdraget att tillsammans med Lindex bygga om och skapa Sveriges modernaste Lindexbutik . Genom sitt nya koncept kommer Lindex att presentera en ny butik med stora skarvfria glasytor i fasaden och helt nya materialval på insidan. Det kommer att monteras nya korslagda rulltrappor för att skapa den öppenhet som en mordern butik i dag kräver samt öppnas upp en helt ny entré mot Lilla brogatan som vuxit till en fullgod affärsgata. Detta möjliggör en genomströmmning av kunder från Lilla till Stora brogatan.

Samtidigt kommer Fastigheten som Lindex ligger i att tvättas och fogas om , fönster skall bytas och ventilationen skall dras om och bytas ut i flera plan. Bygget är igång och snart kommer första bilderna från bygget för er som är intresserade!