Asbest

Vad är det som är så farligt?

Klicka här för att se en presentation med information om asbest »

Vi har tidigare själva utfört asbestsaneringar, men idag arbetar vi enbart rådgivande i ärendet.

Tveka inte att kontakta oss för frågor!

Besök gärna Arbetsmiljöverkets temasida om asbest för mer information »

SA Konstruktion & Bygg AB miljödiplomerades 2013 enligt Svensk Miljöbas

För oss är det viktigt att vi alla bidrar till ett långsiktigt och hållbart samhälle. Vi har fastslagit en miljöpolicy som skall utgöra grunden för vårt miljöarbete.

Vår miljöpolicy:

SA Konstruktion och Bygg AB skall sträva efter att utföra arbeten på sådant sätt att vår negativa miljöpåverkan blir så liten som möjligt. Vi skall ha ett aktivt och genomtänkt miljöarbete och sträva efter att ständigt förbättra oss.

Vi skall:

 • Följa för oss gällande lagstiftning och förordningar.
 • Ta hand om vårt avfall på bästa sätt enligt lagar och förordningar.
 • Källsortera och återvinna avfall och byggmaterial på bästa möjliga sätt.
 • Planera våra resor väl och sträva efter minskad bränsleförbrukning.
 • Rekommendera och ha ett mer energieffektivt materialval än vad som är föreskrivet i handlingarna.
 • I första hand välja de miljöanpassade material som finns att tillgå inom byggmarknaden.
 • Genomföra entreprenader och projekt på ett sådant sätt att spill och avfall minimeras och hanteras på bästa sätt ur miljösynpunkt.
 • Verka för att vi och våra kunder gör val av produkter som påverkar vår miljö så lite som möjligt.
 • Följa lagar och ansöka om de tillstånd som krävs.
 • Förebygga förorening.
 • Regelbundet se över vår elförbrukning och sträva efter att den ska minska.
 • Alltid sätta säkerheten i fokus för våra arbetare och kunder.
 • Prova och överväga alternativ vid inköp, för att förorsaka så liten miljöbelastning som möjligt.

Till nästa år har vi följande miljömål:

 • Vi skall öka andelen miljömärkta kemikalier.
 • Vi skall delvis byta vår fjärrvärme anläggning till luftvärmepumpar.
 • Vi skall öka andelen ekologiska produkter som köps in.

VD Stefan Almgren
SA Konstruktion & Bygg AB

SA Konstruktion & Bygg AB

Åkermans Väg 3
504 31 Borås


VD / byggledning / kalkyl

Stefan Almgren
Tel: 0736-375111
Skicka e-post


Delägare / projektledare Borås

Tommy Engbåge
Tel: 0725-615111
Skicka e-post


Delägare / projektledare Borås & Göteborg

Mikael Larsson
Tel: 0709-808484
Skicka e-post